Dự án Mgallery Hamy Beach Resort

Thông tin dự án

  • Địa chỉ: Phố Cổ Hội An, thị xã Quảng Nam
  • Khách hàng: Công ty cổ phần Nội thất và Trang trí Nhà Việt
  • Quy mô:
  • Gói thầu: Sản xuất và cung cấp hạng mục đồ rời
  • Giá trị hợp đồng: 320.285.680 VND
  • Thời gian hoàn thành:
Chia sẻ: fb email twitter