Khách sạn IBIS Nhật Bản

Thông tin Dự án
Địa điểm: Nhật Bản
Chủ đầu tư:
Quy mô:
Gói thầu:Cung cấp Nội thất Khách sạn
Giá trị Hợp đồng:
完了日: