Dự án khách sạn IBIS Nhật Bản

Thông tin dự án

  • Địa chỉ: Nhật Bản
  • Chủ đầu tư:
  • Quy mô:
  • Gói thầu: Cung cấp nội thất khách sạn
  • Giá trị hợp đồng:
  • Thời gian hoàn thành: