Khách sạn Sojo Thái Bình

Thông tin dự án

  • Địa chỉ:Số 7 Quang Trung, P. Đề Thám, Thái Bình
  • Chủ đầu tư:
  • Quy mô:
  • Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện Công tác kim loại, Công tác gỗ và nhựa, Công tác cửa đi và cửa sổ, Công tác hoàn thiện cho 60 phòng và các hạng mục phát sinh 
  • Giá trị hợp đồng:
  • Thời gian hoàn thành: